Jdi na obsah Jdi na menu

Stav odkupu

Platný harmonogram prodeje BTC prezentovaný Ministerstvem obrany ČR 11.3.2011 s doplněnými předpokládanými termíny jednotlivých kroků

Tento harmonogram bude dle časového plnění upravován.

Harmonogram prodeje z 31.10.2012

 

Aktuální stav prodeje našeho BTC

 

 • K 10.1.2013  byl podán MO návhr na vklad koupě

domu do Katastru Nemovitostí ve prospěch BD.

 

 • 4.1.2013  byla zaplacena MO dle kupní smlouvy

1.splátka ve výši 13 386 480 Kč .

 

 • K 28.12.2012  máme na účtu pro 1. platbu MO 13 921 381,- Kč ze splacených dalších členských vkladů.

 

 

 • K 21.12.2012  máme na účtu pro  1. platbu MO 10 399 143,- Kč.

 

 

 • nyní (7.8.2012) se na Ministerstvu obrany kompletuje spis a bude odeslán na Ministerstvo financí ke schvalování

 

 • 31.7.2012  byla Kupní smlouva na BTC14 podepsána zástupci družstva a doručena na Ministerstvo obrany

 

 

 • 12.7.2012 byl vyřazen horkovod z majektu státu

 

 • čekáme na vyřazení horkovodu z majetku státu a podepsání kupní smlouvy ze strany MO s přílohami.

 

 

 • 25.6.2012 družstvo předalo na MO souhlas s nákupem BTC 14.

 

 • 20.6.2012 proběhla 3.členská schůze, projednala nabídka na odkoupení BTC 14 od MO za cenu 53 376 480,- Kč. Členská schůze souhlasi s nákupem BTC 14.

 

 • 7.6.2012 doručena družstvu návrh kupní smlouvy. Žlutě vyznačené jsou pasáže, které se budou měnit v závislosti na situaci s horkovodem (s horkovodem nebo bez horkovodu)
 •  návrh kupní smlouvy z 7.6.2012

 

 

 • 24.4.2012 doručena družstvu nabídka na odkoupení BTC 14 od MO za cenu 53 376 480,- Kč. Družstvo se k nabídce má vyjádřit v termínu do 25.6.2012

 

 • 16.2.2012 družstvo informovalo MO o souhlasu s předběžnou nabídkou a cenou 53 376 480,- Kč. Žádáme MO o zaslání oficiální nabídky.

 

 • 13.2.2012 doručena družstvu předběžná nabídka na odkoupení BTC 14 od MO z 7.2.2012.

 

 • 10.2.2012 družstvo informovalo MO a AS, p.o. o akceptaci znaleckého posudku č.3 a požádalo o zaslání oficiální nabídky na prodej BTC 14.

 

 • 9.2.2012 proběhla 2.členská schůze, projednala znalecký posudek č.3, souhlasí s jeho závěrem a cenou v něm uvedenou, tj. 53 376 480,- Kč.

 

 • 21.12.2011 byl SVBF družstvu předložen znalecký posudek č.3 - cena nemovitosti 53 376 480 ,- Kč.

 

 • 15.11.2011 proběhla se soudním znalcem  a pracovníky SVBF nová obhlídka objektu. Předán aktualizovaný seznam závad a havarijních stavů k 11/2011.

 

 • 4.11.2011 Družstvem byl vypracován rozsáhlý připomínkový materiál k revizi č.2 znaleckého posudku, který byl odeslán na MO a SVBF.

 

 • 20.10.2011 byly zaslány obecné koncepty kupních smluv, ke kterým se představenstvo nevyjadřovalo z důvodu připomínkování revize posudku.

 

 • 17.10.2011 proběhlo jednání na MO. Předložena revize č.2 znaleckého posudku – cena 74,6 mil. Kč. Zástupci družstva již na místě rozporovali kvalitu posudku a  velikost snížení (cca 15 %).

 

 • 5.8.2011 představenstvo družstva odeslalo „podmíněný souhlas s odprodejem“ na MO.

 

 • 4.8.2011 sdělil GS Vylita , že budou překontrolovány posudky na základě připomínek většiny BTC.

 

 • 15.7.2011 proběhla členská schůze, která neodsouhlasila nabídku za 88,5 mil. Kč  a uložila představenstvu učinit „podmíněný souhlas s odprodejem“ (za jiných podmínek – jiná cena, jiná smlouva).

 

 • 9. 6. 2011 družstvo obdrželo neúplnou nabídku – to je znalecký posudek cen domů (BTC) znaleckou kanceláří a návrh kupní smlouvy. Cena nemovitostí Nad Olšinami 2477-2480 byla stanovena na 88,5 mil. Kč.

 

 • 31.3.2011 bylo založeno Bytové družstvo Nad Olšinami 19-25 za účelem odkupu TBC 14.